№ 110-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от местна коалиция “Алтернативата на гражданите” за избори за общински съветници и кметове в община Стамболийски на 29 октомври 2023 год.

№ 109-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год.

№ 108-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 107-МИ / 25.10.2023

ОТНОСНО : Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 106-МИ / 25.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 105-МИ / 25.10.2023

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП“ГЕРБ“ за избори за общински съветници и кметове в община Стамболийски на 29 октомври 2023 год.

№ 104-МИ / 25.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Иван Георгиев Ангелов, срещу Заповед № 480 от 21.10.2023 год., издадена от Любомир Марков, зам.-кмет на община Стамболийски и Даниела Кръстева, секретар.

№ 103-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Константин Петков Смиленов, относно изборни нарушения в агитационната предизборна кампания.

№ 102-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Опаковане и предаване на изборни книжа и материали след края на изборния ден от СИК/ПСИК на общинска администрация – Стамболийски от проведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 101-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Константин Петков Смиленов, относно публикации в медии.

№ 100-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Иван Георгиев Ангелов, срещу Заповед № 473 от 18.10.2023 год., издадена от Любомир Марков, зам.-кмет на община Стамболийски и Даниела Кръстева, секретар.

№ 99-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 98-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинската избирателна комисия -Стамболийски за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 97-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на Общинската избирателна комисия Стамболийски, който да получи СУЕМГ с инсталирана демо версия, предназначени за обучения в Община Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 96-МИ / 23.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 95-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Стоян Николов Таслаков, упълномощен представител на ПП „Възраждане“, против Заповед № 414 от 21.09.2023 год. на кмета на община Стамболийски.

№ 94-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Постъпили Жалби и Сигнали с вх. №№ 3/28.09.2023 г.; 4/28.09.2023 г.; 5/28.09.2023 г.; 6/02.10.2023 г. и 11/05.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски.

№ 93-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в община Стамболийски в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 92-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 91-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на членовете на СИК/ПСИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения