Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 142-МИ
Стамболийски, 13.11.2023

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 86 и чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 2161-МИ от 31.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Стамболийски

Р Е Ш И:

Променя т.1 и т.2 от Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. като променя мястото за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия чрез поставяне на общодостъпно място на табло поставено на адрес: гр. Стамболийски, ул."Жаноарио Макгахан“ № 2.

На този адрес комисията ще упражнява останалите си функции съгласно изборното законодателство от 14.11.2023 г., до приключване на мандата на общинската избирателна комисия.

Всички останали точки по Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. остават непроменени.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 13.11.2023 в 12:28 часа

Свързани решения:

3-МИ/11.09.2023

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения