Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 141-МИ
Стамболийски, 13.11.2023

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

В ОИК – Стамболийски с вх. № 245 / 11.11.2023 г. са получени документи – Придружително писмо от председателят на Общински съвет Стамболийски и Заявление Симеон Йорданов Димитров, общински съветник от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, с което последният заявява своето желание да бъде освободен от длъжността „общински съветник”. 

Последното се явява основание, на което по закон (ex lege) предсрочно са прекратени пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация –„При подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до Общинската избирателна комисия“

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3, от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на. от Симеон Йорданов Димитров – общински съветник от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ Димитър Христов Иванов с ЕГН: **********.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председателя на общински съвет Стамболийски и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 13.11.2023 в 12:27 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения