№ 04 Приложение 91-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет на Община

№ 03 Приложение 91-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет КМЕТСТВО Триводици

№ 02 Приложение 91-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет КМЕТСТВО Йоаким Груево

№ 01 Приложение 91-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Избиране на кмет КМЕТСТВО Ново село

№ 125-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати за Кмет на Община Стамболийски и кмет на кметство с. Куртово Конаре за участие във втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Стамболийски.

№ 124-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Решение за внасяне на корекция в разписка № 1641002018 за потвърден протокол № 1641000000110003 на секция № 164100009, за избиране на общински съветници в община Стамболийски.

№ Приложение 90-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 123-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 122-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Стоян Димитров Богданов – общински ръководител на партия „ГЕРБ“ - Стамболийски.

№ 121-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Константин Петков Смиленов.

№ 120-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Захари Михайлов Захариев - кандидат за кмет на Община Стамболийски от ПП „Има такъв народ“, относно публикации в социални медии от кандидата за кмет- Георги Рангелов Мараджиев.

№ 119-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Константин Петков Смиленов, относно публикации в социални медии от Георги Мараджиев.

№ 118-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Несъвместимост при назначен член на СИК

№ 117-МИ / 29.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 116-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Константин Петков Смиленов, относно публикации в социални медии от Георги Мараджиев.

№ 115-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Жалба от Константин Петков Смиленов, срещу предизборни статии в полза на ПП ГЕРБ от общинска медия Стамболийски.тв.

№ 114-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 113-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на план-схема на разположението на ОИК - Стамболийски и Изчислителния пункт към ОИК – Стамболийски на територията на ОИК – Стамболийски, находящ се гр. Стамболийски, ул. „Заводска“ № 15, НЧ „Никола Йонков Вапцаров“ 1924 / ритуална зала/ при упражняване на правомощията на ОИК по чл. 445 и сл. от ИК при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 112-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 98-МИ от 23.10.2023 год. за определяне на членове на Общинската избирателна комисия - Стамболийски за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Във връзка с Решение № 2653-МИ от 12.10.2023 год. на ЦИК и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Стамболийски

№ 111-МИ / 28.10.2023

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год.

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения