№ 29-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметства.

№ 28-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Промяна на работното място на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 27-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 21-МИ от 11.09.2023 г. относно формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 26-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 25-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 24-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 23-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 22-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на адресите на избирателните секции, находящи се на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 21-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 20-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 19-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия Стамболийски за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 18-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Реда и условията за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

№ 17-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Реда и условията за регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 16-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници при в община Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 15-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на единна номерация на избирателните секции в община Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 14-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определянето и обявяването на номерата на изборните райони в община Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 13-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 12-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 11-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на специалист – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 10-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на специалист – експерт към Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения