Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 140-МИ
Стамболийски, 09.11.2023

ОТНОСНО: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление с вх. № 235/07.11.2023 г. от Жанета Рангелова Иванова, регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 56-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление с вх. № 238/08.11.2023 г. от Стоян Димитров Богданов, регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 56-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление с вх. № 239/08.11.2023 г. от Георги Рангелов Мараджиев, регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 56-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление с вх. № 240/08.11.2023 г. от Атанас Стойчев Бръсков, регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 56-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление с вх. № 241/08.11.2023 г. от Красимира Евгениева Грозданова, регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 56-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление с вх. № 242/08.11.2023 г. от Мариан Цвятков Бакалов, регистрирана като кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 56-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на ПП ГЕРБ.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Стамболийски

Р Е Ш И:

            Поради постъпило изрично заявление от Жанета Рангелова Иванова за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник,

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ Марияна Георгиева Топузова с ЕГН: **********.

Поради постъпило изрично заявление от Стоян Димитров Богданов за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник,

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ Марияна Атанасова Димитрова с ЕГН: **********.

Поради постъпило изрично заявление от Георги Рангелов Мараджиев за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник и поради постъпило изрично заявление от Красимира Евгениева Грозданова за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник,

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ Сашо Георгиев Моллов с ЕГН: **********.

Поради постъпило изрично заявление от Атанас Стойчев Бръсков за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ Любомир Атанасов Копривленски с ЕГН: **********.

Поради постъпило изрично заявление от Мариан Цвятков Бакалов за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник,

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ Енислав Стоянов Велков с ЕГН: ***********.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 09.11.2023 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения