№ 90-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 89-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 88-МИ / 17.10.2023

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 16/11.10.2023г., 16, 40 часа от Стоян Богданов, в качеството на Общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ в Община Стамболийски

№ 87-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила Жалба с вх. № 15/11.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Петър Георгиев Неделев- упълномощен представител на МК „Алтернатива на гражданите“.

№ 86-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила Жалба с вх. № 14/11.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Константин Петков Смиленов

№ 85-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 34-МИ от 18.09.2023 г. относно Регистрация на политическа партия „ИТН“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметства.

№ 84-МИ / 08.10.2023

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. № 11/05.10.2023 г. заведен в Регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Илия Георгиев Иванов

№ 83-МИ / 08.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 82 - МИ / 08.10.2023

ОТНОСНО : Изменение и допълнение на Решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Стамболийски.

№ 81 - МИ / 08.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава на ПСИК на територията на община Стамболийски, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 80 - МИ / 05.10.2023

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. № 8/04.10.2023 г. заведен в Регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Стоян Николов Таслаков - упълномощен представител ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за община Стамболийски.

№ 79-МИ / 05.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила Жалба с вх. № 8/04.10.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Стоян Николов Таслаков- упълномощен представител на партия Възраждане.

№ 78-МИ / 05.10.2023

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 77-МИ от 03.10.2023 г. за одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати кметове на кметства: с. Ново село, и с. Триводици на Община Стамболийски, както и начина за изписване на имената на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Стамболийски.

№ 77-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати за Кмет на Община Стамболийски, кандидати за общински съветници и кметове на кметства: с. Ново село, с. Куртово Конаре, с. Триводици и с. Йоаким Груево на Община Стамболийски, както и начина за изписване на имената на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Стамболийски.

№ 76-МИ / 03.10.2023

ОТНОСНО : Заличаване на регистрирани кандидати за кмет на кметство с. Ново село и с. Триводици за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Стамболийски, предложени от партия ВЪЗРАЖДАНЕ.

№ 75-МИ / 02.10.2023

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия Стамболийски, които да получат хартиените бюлетини, предназначени за Община Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 74-МИ / 02.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 73-МИ / 28.09.2023

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. № 5/28.09.2023 г. заведен в Регистъра за сигнали на жалби на Общинска избирателна комисия Стамболийски, от Петър Георгиев Неделев- представител на МК Алтернативата на гражданите.

№ 72-МИ / 28.09.2023

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. № 4/28.09.2023 г. заведен в Регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Константин Петков Смиленов.

№ 71-МИ / 28.09.2023

ОТНОСНО : Постъпила Жалба с вх. № 3/28.09.2023 г. в регистъра на жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Стамболийски от Стоян Николов Таслаков- упълномощен представител на ПП Възраждане.

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения