Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 06 Приложение 91-МИ
Стамболийски, 06.11.2023

ОТНОСНО: Избиране на кмет КМЕТСТВО Куртово Конаре, област Пловдив, на втори тур

Приложение № 91-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Стамболийски

област Пловдив

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес,06.11.2023 г., в 1:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Куртово Конаре, област Пловдив, на втори  тур

Атанас Михайлов Ковачев

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ********, издигнат от Местна Коалиция „Алтернативата на гражданите“,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 687 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

Няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 06.11.2023 в 01:50 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения