Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 138-МИ
Стамболийски, 05.11.2023

ОТНОСНО: Допускане на приемо-предавателна разписка при несработили контроли.

 При предаване на изборните материали в Общинска избирателна комисия 1641 Стамболийски е постъпил Констативен протокол, неразделна част от Протокол на СИК 164100008, Приложение №103-МИ-хм с №1641000000520019, подписан от всички членове на СИК.

С констативния протокол е установено несъответствие между описаните данни в т.13 на Протокол №1641000000520019, което пък води до невъзможност за удоволетворяване на контролата касаеща равенството на общия брой действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети И броя на намерените в избирателната кутия бюлетини от машинно гласуване заедно с броя на действителните гласове от бюлетини от машинно гласуване с вот “Не подкрепям никого“. Описано е, че разминаването се дължи на „случай, в който гласоподавателят гласува на машина, машината отпечатва празна бюлетина.“ Приложени са „3 бр. дефектни бюлетини, които са напълно празни и не може да се установи вота на избирателя, като при само една от тях е гласувано повторно.“

 Поради изложеното ОИК 1641 Стамболийски и в съответствие с Писмо № МИ-15-1345/1/05.11.2023 г. на ЦИК

Р Е Ш И:

ДОПУСКА Приемо – Предавателна разписка с №1641001029 на секционна избирателна комисия в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №16-41-00-008, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на Кмет на община 05.11.2023 г. втори тур община Стамболийски, населено място гр. Стамболийски, област Пловдив с несработила „К7“ в Протокол на СИК 164100008, Приложение №103-МИ-хм с №1641000000520019

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 06.11.2023 в 01:28 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения