Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Стамболийски, 05.11.2023

ОТНОСНО: Отваряне на чувал на СИК 164100016 – с.Йоаким Груево при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

При осъществена проверка на протокол (Приложение № 101-МИ-хм) на СИК № 164100016 – с.Йоаким Груево, община Стамболийски, е констатирано съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от присъстващите членове в Общинска избирателна комисия. Съгласно  445, ал. 3 от Изборния кодекс при установено несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от СИК или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, секционната избирателна комисия, заедно с Общинска избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете. В Общинска избирателна комисия Стамболийски  са осигурени всички членове на СИК №  164100016 – с.Йоаким Груево.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1  от Изборния кодекс във връзка със 445, ал.3 от ИК,  Общинската избирателна комисия Стамболийски

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА да се отвори  чувал на СИК №  164100016 – с.Йоаким Груево, община Стамболийски за преброяване на гласовете в присъствието на всички членове на СИК №  164100016 – с.Йоаким Груево, община Стамболийски и на членовете на Общинска избирателна комисия Стамболийски.

РАЗРЕШАВА да се даде на комисията нов протокол (Приложение № 101-МИ-хм), в който да бъде отразен резултата от повторното преброяване.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 06.11.2023 в 01:24 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения