Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Стамболийски, 05.11.2023

ОТНОСНО: Жалба от Атанас Антонов Ненков за неправомерна агитация в с.Ново село.

В Общинска избирателна комисия Стамболийски е постъпила Жалба с вх. №  33 от 05.11.2023 год. в 11:20 ч. от публичния регистър на жалбите и сигналите подадени до ОИК – Стамболийски, от Атанас Антонов Ненков, с която ОИК - Стамболийски е сезирана за агитация на гласоподаватели пред СИК в с.Ново село извършвана от Иван Стойчев – избран за кмет на с.Ново село.

  След като се запозна с наведените в жалбата оплаквания и извършена проверка на място, ОИК – Стамболийски намира следното:

Не се установи извършване на агитация за подкрепа на определен кандидат извършване пред СИК в с.Ново село от присъстващите на място лица, включително и Иван Стойчев. Присъствието на лицата на място в двора и пред СИК не се явява нарушение на изборните правила.

Поради горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Стамболийски

 

Р Е Ш И:

 

Не установява нарушение по жалба Атанас Антонов Ненков, заведена с вх. №  33 от 05.11.2023 год. от публичния регистър на жалбите и сигналите подадени до ОИК – Стамболийски и решенията по тях.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 05.11.2023 в 15:48 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения