Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 134-МИ
Стамболийски, 05.11.2023

ОТНОСНО: Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В общинска избирателна комисия Стамболийски е постъпило писмо от кмета на Община Стамболийски с вх. № 221 от 05.11.2023 г. за замени в назначените с Решение № 68-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия поименни състави на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на общината при провеждането на избори за общински съветници и кметова на 29 октомври 2023 г.

С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 11, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение № 2378-МИ от 19.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 15-МИ/11.09.2023 г.; Решение № 21-МИ/11.09.2023 г.; Решение № 22-МИ/11.09.2023 г., Решение № 43-МИ/18.09.2023 г. и Решение № 68-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия Стамболийски.

Р Е Ш И:

 1. Освобождава назначените членове на СИК:

СИК

Три имена

ЕГН

Длъжност

164100020

Васил Георгиев Георгиев

**********

Член

164100019

Неделчо Иванов Ничев

**********

Член

 

 1. Назначава за членове на СИК:

СИК

Три имена

ЕГН

Длъжност

164100020

Неделчо Иванов Ничев

**********

Член

164100019

Васил Георгиев Георгиев

**********

Член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски
 2. Издава удостоверения на новоназначените членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 05.11.2023 в 10:48 часа

Свързани решения:

15-МИ/11.09.2023

21-МИ/11.09.2023

22-МИ/11.09.2023

43-МИ/18.09.2023

68-МИ/28.09.2023

Календар

Решения

 • № 142-МИ / 13.11.2023

  относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 141-МИ / 13.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 140-МИ / 09.11.2023

  относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения