Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 132-МИ
Стамболийски, 04.11.2023

ОТНОСНО: Заявление за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на партия ВЪЗРАЖДАНЕ.

Постъпило е заявление с вх. № 171/30.10.2023 г. от Стоян Николов Таслаков, регистриран като кандидат за общински съветник от партия ВЪЗРАЖДАНЕ с Решение № 53-МИ/25.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Стамболийски, с което е заявено, че отказва да положи клетва като общински съветник и моли да бъде обявен за избран следващия кандидат в листата на партия ВЪЗРАЖДАНЕ.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Стамболийски

Р Е Ш И:

            Поради постъпило изрично заявление от Стоян Николов Таслаков за отказ от полагане на клетва като избран общински съветник обявява за избран за общински съветник следващия в листата на партия ВЪЗРАЖДАНЕ Емил Тенчев Милошев с ЕГН **********.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 04.11.2023 в 15:20 часа

Свързани решения:

53-МИ/25.09.2023

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения