Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
Стамболийски, 04.11.2023

ОТНОСНО: Замени в назначените поименни състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В общинска избирателна комисия Стамболийски са постъпили писма от кмета на Община Стамболийски с вх. № 185 от 01.11.2023 г. и вх. № 186 от 01.10.2023 г., вх. № 188 от 02.10.2023 г., вх. № 189 от 02.11.2023 г., вх. № 198 от 03.11.2023 г. и вх. № 212 от 04.11.2023 г. за замени в назначените с Решение № 68-МИ от 28.09.2023 г. и Решение № 106-МИ/25.10.2023 на Общинска избирателна комисия поименни състави на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на общината при провеждането на избори за общински съветници и кметова на 29 октомври 2023 г.

С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 11, чл. 95, чл. 96 от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение № 2378-МИ от 19.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с Решение № 15-МИ/11.09.2023 г.; Решение № 21-МИ/11.09.2023 г.; Решение № 22-МИ/11.09.2023 г., Решение № 43-МИ/18.09.2023 г. и Решение № 68-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия Стамболийски,

Р Е Ш И:

 1. Освобождава назначените членове на СИК:

СИК

Три имена

ЕГН

Длъжност

164100022

Люба Георгиева Христева

**********

Секретар

164100024

Стефан Георгиев Длекчев

**********

Член

164100015

Деси Николаева Станчева

**********

Член

164100026

Петър Тодоров Данков

**********

Член

164100027

Рилка Стоянова Генова

**********

Член

 

 1. Назначава за членове на СИК:

СИК

Три имена

ЕГН

Длъжност

164100022

Георги Стоянов Генчев

**********

Секретар

164100024

Стоянка Пейчева Никлева

**********

Член

164100015

Петър Ивайлов Вълкански

**********

Член

164100026

Любка Георгиева Дачева

**********

Член

164100027

Стойка Димитрова Гъркова

**********

Член

 

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски
 2. Издава удостоверения на новоназначените членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски

            Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 04.11.2023 в 15:15 часа

Свързани решения:

43-МИ/18.09.2023

68-МИ/28.09.2023

121-МИ/29.10.2023

122-МИ/29.10.2023

Календар

Решения

 • № 142-МИ / 13.11.2023

  относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 141-МИ / 13.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 140-МИ / 09.11.2023

  относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения