Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Стамболийски, 04.11.2023

ОТНОСНО: Замени в регистрираните застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ на територията на община Стамболийски при произвеждане на избори на 29 октомври 2023 год. – втори тур.

В Общинска избирателна комисия Стамболийски е постъпило Заявление (приложение № 74-МИ) на 03.11.2023г. в 11:20 часа, към вх. № 2 от 27.10.2023 г. от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници на местна коалиция „Алтернативата на гражданите“, подадено от Петър Георгиев Неделев, упълномощен представител на местна коалиция „Алтернативата на гражданите“. Към заявлението са приложени всички изискуеми документи.

             На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия община Стамболийски

Р Е Ш И:

 1. Заменя 4  (четири ) застъпника на кандидатите от кандидатската листа на местна коалиция „Алтернативата на гражданите“, както следва:
 1. Заличава регистрацията на застъпник от местна коалиция „Алтернативата на гражданите“:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН

1

Елена Йорданова Тончева

**********

2

Георги Костов Шакаданов

**********

3

Райна Костадинова Кръстева

**********

4

Ангел Антонов Ненков

**********

 

 1. Регистрира застъпнци от местна коалиция „Алтернативата на гражданите“:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН

1

Мария Иванова Даалийска

**********

2

Илия Янков Христев

**********

3

Минка Милкова Лазарова

**********

 

 

 

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на застъпник от местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ на територията на община Стамболийски.
 2. Издава удостоверение на новоназначения застъпник от местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ на територията на община Стамболийски.

            Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 04.11.2023 в 15:11 часа

Календар

Решения

 • № 142-МИ / 13.11.2023

  относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 141-МИ / 13.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 140-МИ / 09.11.2023

  относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения