14.10.2015

Съобщение за Обучение

ОИК Стамболийски уведомява , че на 16.10.2015 год. от 14 часа , в читалище "Никола Вапцаров " гр.Стамболийски ще се проведе обучение на всички Секционни избирателни комисии за начина на провеждане на МИ 2015 год.

30.09.2015

Относно Регистрация на Застъпници

       ОИК-СТАМБОЛИЙСКИ, указва на представителите на партиите, коалициите и местните коалиции,че при подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатски листи (Приложение № 68-МИ) е необходимо да приложат списък с имената и ЕГН на застъпниците на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXСEL формат, съгласно изискванията, разписани в Решение № 2113-МИ/11.09.2015, в т.4 на същото на Централна избирателна комисия.

Формат на електронния носител:

ПП / Коалиция ………………………………………….

Към Приложение 68 - МИ

 
 

№ по ред

Собствено, Бащино и Фамилно име на Затъпника

ЕГН на Застъпника

 
 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

       Крайният срок за приемане на документи за регистрация на ЗАСТЪПНИЦИ НА кандидатски листи е 23 Октомври 2015г.; 18:00ч. в ОИК - Стамболийски

26.09.2015

24- часов график за дежурства за периода до започване отпечатването на бюлетините за МИ 2015

ОИК Стамболийски обявява график на дежурствата, както следва:

                           27 Септември             28 Септември             29 Септември

 09.00 - 13.00 Радка Раева  Росица Михайлова  Антония Миткова
 13.00 - 17.00  Дамяна Камбурова  Росица Николова  Дамяна Камбурова
 17.00 - 21.00  Росица Михайлова  Димитър Колев  Ангелина Арнаудова
 21.00 - 01.00  Росица Николова  Катя Тишева  Гергана Влашкинова
 01.00 - 05.00  Димитър Колев  Ангелина Арнаудова  Радка Раева
 05.00 - 09.00  Гергана Влашкинова  Ива Денева  Росица Михайлова

Радка Раева - 0889 99 26 01

Дамяна Камбурова - 0878 61 86 33

Росица Михайлова - 0888 24 98 93

Росица Николова - 0888 68 56 13

Димитър Колев - 0898 54 84 96

Гергана Влашкинова - 0899 35 76 17

Катя Тишева - 0898 65 98 68

Ангелина Арнаудова - 0878 23 00 59

Ива Денева - 0887 81 42 30

Антония Миткова - 0876 98 71 22

21.09.2015

Съобщение за заседание

ОИК общ. Стамболийски обявява заседание с дневен ред регистрация на листи за 22.09.2015 год. в 18 .00 часа  

20.09.2015

Съобщение за заседание

ОИК община Стамболийски обявява заседание на 21.09.2015 година в 17.30 часа при дневен ред -регистрация на листи  

18.09.2015

Съобщение ЗА ЗАСЕДАНИЕ

 ОИК община Стамболийски обявява заседание с дневен ред регистрация на листи за 18.09.2015 год. в 19.30 часа

16.09.2015

ОИК-СТАМБОЛИЙСКИ указва :

Съобщение

       ОИК-СТАМБОЛИЙСКИ указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно изискванията, разписани в Решение № 2000-МИ/08.09.2015 на Централна избирателна комисия.

      Списъкът следва да съдържа следните колони:

      - номер по ред;

       - ЕГН;

       - собствено име;

       - бащино име;

       - фамилно име;

       - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

       - общината, където е заявен за регистрация кандидата;

       - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

       Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г.; 18:00ч. в ОИК - Стамболийски ул. Женоарио Макгахан №1 партер

12.09.2015

Съобщение за заседание

ОИК Стамболийски обявява заседание на 14.09.2015г в 18.00 часа с дневен ред: регистриране на политически партии и коалиции и инициативни комитети за участие в МИ на 25.10.2015г.

11.09.2015

Съобщение за Заседание на ОИК

Общинска Избирателна Комисия обявява заседание за 12.09.2015г, в 16.00 часа, при дневен ред - Регистрация на Партии и коалиции, Инициативни комитети за участие в МИ на 25.10.2015г

11.09.2015

Съобщение относно Срокове за регистрация

ОИК общ. Стамболийски определя срок за регистрация на кандидатски листи, както следва:

от 15.09.2015г 9.00ч до 18.00 ч нс 22.09.2015г, съгласно Решение 10/10.09.2015

10.09.2015

Заседание на ОИК община Стамболийски на 10.09.2015, 16:30 часа

ТЕМА: Регистрация на партии за участие в МИ 2015

още съобщения

Календар

Решения

  • № 306 / 30.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Общински съветник и избор на следващ от кандидатска листа на Политическа Партия ГЕРБ

  • № 305 / 28.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Общински съветник и избор на следващ от кандидатска листа на Политическа Партия ГЕРБ

  • № 304 / 23.05.2019

    относно: Предсрочно прекратяване правомощията на Общински съветник и избор на следващ от кандидатска листа на Политическа Партия ГЕРБ

всички решения