04.07.2022

СЪОБЩЕНИЕ-НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 05.07.2022 г. (вторник) от 18.00 часа

13.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ-НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 14.03.2020 г. (СЪБОТА) от 11.30 часа

14.11.2019

Съобщение - насрочено заседание на 16.11.2019г. от 10:00 часа

29.10.2019

Съобщение - Насрочено заседание на 29.10.2019г. от 17:00 часа

27.10.2019

Съобщение - заседание на ОИК на 27.10.2019г. от 06:30 часа

26.10.2019

Съобщение - насрочено заседание за ОИК на 26.10.2019г. от 17:00 часа

24.10.2019

Съобщение - насрочено заседание на 24.10.2019г. от 17:00 часа

21.10.2019

Съобщение - ОБУЧЕНИЕ

На 22 ОКТОМВРИ 2019 г. /ВТОРНИК/ от 15:00ч. Ще се проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Обучението ще се извърши в Читалище ‚,Никола Йонков Вапцаров“, гр. Стамболийски.

19.10.2019

Съобщение - насрочено заседание на 20.10.2019(неделя) от 17:00 часа

16.10.2019

Съобщение - насрочено заседание на 16.10.2019г.(сряда) от 17:30 часа

15.10.2019

Съобщение НА 15.10.2019г. - ОБУЧЕНИЕ

от 14 часа в Международен панаир Пловдив, Конгресен център, Зала България ще се проведе обучение от ЦИК. Присъствието на членовете на ОИК СТАМБОЛИЙСКИ е задължително!

Във връзка с предстоящото обучение НА 15.10.2019г.(вторник) ОИК ще работи до 13:00 часа

14.10.2019

Съобщение - насрочено заседание на 14.10.2019(понеделник) от 17:30 часа

10.10.2019

Съобщение - насроено заседание на ОИК за 11.10.2019г.(петък) от 17:30

09.10.2019

Съобщение - Насрочено заседание на ОИК, на 09.10.2019(сряда) от 17:30 часа

07.10.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК, на 07.10.2019г.(понеделник) от 18:00 часа

03.10.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК за 03.10.2019г. от 18:00 часа

28.09.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК за 29.09.2019г от 17:00 часа

26.09.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК от 18:00 часа

24.09.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК от 17:30 часа

23.09.2019

Съобщение - насрочено заседание за ОИК на 23.09.2019г. от 17:30 часа

20.09.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК на 20.09.2019г. от 16:45часа

19.09.2019

Съобщение - насрочено заседание на ОИК на 19.09.2019г. от 18:00 часа

 1. Произнасяне по върнатото от ЦИК Решение №28- МИ от 16.09.2019 год. относно регистрирането на ПП МИР за изборите за общински съветници в Община Стамболийски.

Докладва: Председателят на ОИК Стамболийски

18.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК

 

 

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия – Стамболийски, по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони се подава едно общо предложение, като се вписват районите;
 3. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Стамболийски,  се извършва от 17 септември до 17,00 часа на 24 септември 2019 г. 

 

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител (в ексел/excel формат), който може да изтеглите от тук: 

16.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ на 16.09.2019г. от 18.00 часа

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква на заседание на Общинска избирателна комисия Стамболийски, област Пловдив, на 16.09.2019 г. от 18.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Стамболийски, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Г.С.Раковски”  № 29, ет. 2 / в сградата на Общински съвет- Стамболийски/. Дневния ред ще бъде качен по късно.

Председател на ОИК Стамболийски: Сузана Алекова

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

12.09.2019

Съобщение - насрочено заседание за ОИК на 12.09.2019г. от 18:00 часа

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс се свиква на заседание на Общинска избирателна комисия Стамболийски, област Пловдив, на 12.09.2019 г. от 18.00 часа. Заседанието на Общинска избирателна комисия Стамболийски, област Пловдив, ще се проведе на адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Г.С.Раковски”  № 29, ет. 2 / в сградата на Общински съвет- Стамболийски/.

Председател на ОИК Стамболийски: Сузана Алекова

Проект за дневен ред

05.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРСОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СТАМБОЛИЙСКИ обявява: На  09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа,  гр. Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски” №33, в сградата на Общински съвет-Стамболийски, ет.2 ще се проведе заседание при следния дневен ред:

 

Проект за дневен ред

 

Материали за заседанието

Член  на ОИК

докладчик

1.        

Проект на решение относно реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на ОИК.

 

Председателя

2.        

Проект на решение относно номерацията на решенията на ОИК.

 

Председателя

3.        

Проект на решение относно процесуалното представителство на  ОИК.

 

Председателя

4.        

Проект на решение относно избор на говорител на ОИК.

 

Председателя

5.        

Проект на решение относно маркиране на печата на ОИК.

 

Председателя

6.        

Проект на решение относно утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци на ОИК.

 

Председателя

7.        

Проект на решение относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до ОИК.

 

Председателя

8.        

Проект на решение относно определяне на график за дежурствата от членовете на ОИК.

 

Председателя

9.        

Проект на решение относно утвърждаване на работните групи на членовете на ОИК.

 

Председателя

10.    

Проект на решение относно определяне на специалисти – експерти към ОИК.

 

Председателя

11.    

Проект на решение относно определяне на специалисти – технически сътрудници към ОИК.

 

Председателя

12.    

Проект на решение относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от ОИК.

 

Председателя

13.    

Проект на решение относно приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от ОИК.

 

Председателя

14.    

Разни

 

Председателя

още съобщения

Календар

Решения

 • № 138-МИ / 05.07.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на мандата на общински съветник от ППГЕРБ и избор на следващ кандидат.

 • № 137-МИ / 14.03.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат в листата

 • № 136-МИ / 16.11.2019

  относно: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

всички решения